Ewolucja CS-a

Jak każda inna gra, tak i Counter-Strike zmieniał się na przestrzeni lat, co jest całkowicie naturalne, biorąc pod uwagę realia technologiczne związane z tą sferą. Coraz większe możliwości w zakresie kształtowania atrakcyjnej warstwy graficznej i dźwiękowej, coraz doskonalszy silnik – wszystko to złożyło się na sukces CS-a, który z każdym rokiem zdobywał coraz więcej entuzjastów.

Co szczególnie istotne, na bazie pierwotnego silnika CS-a powstały nowe gry, które najpierw stanowiły częściowo niezależne modyfikacje, a z czasem zamieniły się w samodzielne gry. Część z nich przetrwała i jest nadal rozwijana.

Oprócz rosnącej skali dostępności do internetu, która w naturalny sposób przyczyniła się do sukcesów tytułu, pojawiły się także inne okoliczności, które zdecydowały o wzmocnieniu pozycji tej gry na rynku. Coraz aktywniejsza społeczność żywo włączyła się w rozwój CS-a, w tym udoskonalanie silnika oraz trybu rozgrywki.

Ponieważ w ramach społeczności nie brakowało zdolnych programistów, potrafili oni z własnej inicjatywy wysyłać twórcom propozycje poprawek, z których wiele zostało wziętych pod uwagę i wdrożonych. Aktywna postawa wobec fanów i budowanie z nimi trwałych relacji było czymś nowym i tak naprawdę było możliwie jedynie dzięki sieciowemu charakterowi gry.

Powstała na jej bazie realna, międzynarodowa społeczność, w ramach której nie istniała żadna bariera komunikacyjna. Sieć pozwalała utrzymywać ludziom kontakt pomiędzy sobą, a język angielski umożliwiał nawiązywanie relacji.

Do tego stopnia, że pojawiły się doniesienia o parach, które połączyło uczucie podczas wspólnej walki z terrorystami lub w ich szeregach.